Poslovna komunikacija

Komunikaciju možemo definirati kao dijeljenje informacija s drugima, u tom se procesu sugovornici međusobno obogaćuju. Komunikacijom se razmjenjuju misli, priopćavaju ideje i prenose poruke između osoba u užoj i široj okolini ili se uz pomoć Interneta prenosi kroz prostor i vrijeme.

Svaki ljudski čin predstavlja neki oblik komunikacije, stoga se komunikacija smatra osnovom svih međuljudskih odnosa. Komuniciramo svakodnevno, dok kupujemo namirnice u trgovini, razgovaramo sa obitelji ili prijateljima, dok šećemo psa, razmjenjujemo informacije sa kolegama na radnom mjestu, također i na poslovnim sastancima sa klijentima ili nadređenima.

Da bi komunicirali potrebno je imati određene komunikacijske vještine. Komunikacijske vještine se mogu naučiti, samo je potrebno malo truda i vremena da se usvoje. Verbalne oblike komunikacije, jednostavnije je usvojiti, dok na neverbalnim oblicima komunikacije treba malo više raditi. Nekim ljudima problem predstavlja razgovor sa nepoznatim ljudima, drugi ne vole trenutke šutnje u razgovoru i to im čini neugodu, dok određeni ljudi ne vole razgovore o nevažnim temama. Da bi bili uspješni u svom poslu, potrebno je komunikacijski stil prilagoditi sugovorniku, pročitati neke njegove signale. Komunikacija je odraz samog sebe,ali i tvrtke koju predstavljate, bilo da se radi o usmenoj ili pismenoj komunikaciji i zato je potrebno raditi na svim segmentima kako bi Vas predstavljala u najboljem izdanju.

Komunikaciju možemo podijeliti na:

1) Verbalnu komunikaciju - sastoji se od govora i aktivnog slušanja.

2) Neverbalnu komunikaciju - nadopunjuje verbalnu komunikaciju, prateći govor tijela, geste, mimike i izraze lica možete puno tog zaključiti što Vam osoba pokušava reći bez da je to i izrekla.

3) Paraverbalna komunikacija - iako glasom prvenstveno šaljemo verbalnu poruku, on nam služi i kao sredstvo neverbalne komunikacije.

Istraživanja pokazuju da na verbalnu komunikaciju otpada samo 7%, dok ostalih 93% otpada na neverbalnu komunikaciju. Omjer pokazuje da govor sam po sebi nije dovoljan da bi kvalitetno prenijeli poruku svom sugovorniku, a s druge strane prateći njegove signale možete zaključiti da li je on tu poruku primio i shvati na način koji Vi i želite.

Ukoliko želite razvijati i raditi na svojim komunikacijskim vještinama, predlažemo Vam da nas kontaktirate i dogovorite termin za radionicu na kojoj ćete kroz teorijski i praktični dio postati ekspert u komunikacijskim vještinama.

Radionica je namjenjena svim osobama koje se planiraju baviti prodajom, rade u prodaji, voditeljima i menadžmentu, te svima ostalima koji žele usavršiti svoje komunikacijske vještine.

Kroz radionicu ćemo naučiti .

- Što je to poslovna komunikacija

- Zašto je važna poslovna komunikacija

- Stilovi komunikacije

- Na koji način komunicirati s poslovnim partnerima, nadređenima

- Primjeri iz orakse

 - Case study o načinu komuniciranja